Máy rung bụng có ảnh hưởng gì không?

Máy rung bụng có ảnh hưởng gì không? Khi mà tính hai mặt của máy rung bụng giảm béo luôn là vấn đề được nhiều người đưa ra thảo luận. Tại sao có nhiều người lại khẳng định và công nhận tác dụng của nó, trái lại, có những người lại phủ nhận và phản … Đọc tiếp Máy rung bụng có ảnh hưởng gì không?